מספר טלפון


5685111 - 02 המדפיס הממשלתי
5685630 - 02 מחסן ציוד
5685636 - 02 ביהס לנהיגה
5685638 - 02 שמירה ושרותים
5685643 - 02 מחלקת אבידות
5685666 - 02 רכוז תנועה
5685670 - 02 סניף דניה
5685677 - 02 מוסך מוסך מוסך גונן
5685681 - 02 רכוז נסיעות מיוחדות
5685911 - 02 בז און חברה לנהול בע"מ