מספר טלפון


5689100 - 02 אירטלינק אירוקה אינטרנשיונל בע"מ
5689444 - 02 ג'נרל מיקרוויב אזור התעשיה תלפיות
5689555 - 02 הר ציון
5689555 - 02 הר ציון מלון
5689999 - 02 אריאל מלון
5689999 - 02 אריאל אפרטוטל בע"מ מלון דירות