מספר טלפון


5700002 - 02 תקשורת גזברות הר אדר מועצה מקומית
5700003 - 02 א מ סאלרו שרות למזגן
5700003 - 02 דניאל אברהם א מ סאלרו שרות למזגן
5700004 - 02 יצחקי מזל
5700005 - 02 צוברי איתן ודבי
5700006 - 02 נשיאל גיל ומילכה
5700008 - 02 ברזובסקי לאונרדו