מספר טלפון


5700330 - 02 סומך ראובן
5700331 - 02 הרצברג משה ורבקה
5700332 - 02 ספורטוויר בע"מ שוקו
5700333 - 02 בצלאל אסתר ומרדכי
5700334 - 02 פורר ד"ר רועי
5700335 - 02 סגל עמית
5700336 - 02 שפיגל צבי
5700339 - 02 עמיאל אלי ורותי