מספר טלפון


5700603 - 02 גבאי דינה
5700604 - 02 שרון יגאל
5700605 - 02 מנדל בריס ואורית
5700606 - 02 טוינה שי
5700607 - 02 שף יואל ואורנה
5700608 - 02 עבדל רחמן דב