מספר טלפון


5700610 - 02 עבדאלעזיז ג'בר ערף עבדאללה
5700612 - 02 חדד משה
5700613 - 02 אבו גוש לטיפה
5700614 - 02 שפירא יצחק וחוה
5700615 - 02 כודר אמנון ויפה
5700616 - 02 שפירא מיכל
5700617 - 02 קהתי רון