מספר טלפון


5700991 - 02 שורץ רחל
5700992 - 02 פדלמן פנינה
5700993 - 02 סילבאן בני בורא
5700995 - 02 (פקס) יקב קסטל בע"מ
5700997 - 02 זילביגר יהודה
5700998 - 02 עומר ברמן
5700999 - 02 פוזן גדעון שמאי לנזקי ביטוח