מספר טלפון


5702210 - 02 יוסף זוהר
5702211 - 02 נעים במים חוות גידול דגים
5702211 - 02 נעים מאיר נעים במים חוות גידול דגים
5702212 - 02 הרכס שלומי עמר פיצוחי
5702213 - 02 יצחק שרה ומשה
5702214 - 02 שניר יואב
5702215 - 02 פרידמן תהילה ויצחק
5702217 - 02 שוברץ פטריסיה
5702218 - 02 גדעון פנחס ובניו בע"מ
5702219 - 02 אריאל גולר