מספר טלפון


5702220 - 02 מינץ יהודה
5702221 - 02 מבשרת מוניות באותיות מ ת
5702221 - 02 מוניות מבשרת
5702222 - 02 לינק תומר
5702223 - 02 פקס) ברקת) זלמן פרופ' ושולה
5702224 - 02 ברקת שולה
5702225 - 02 ברקת שולה וזלמן
5702226 - 02 מחולה המרכז למחול במבשרת
5702227 - 02 מחולה המרכז למחול במבשרת
5702228 - 02 פוני שי