מספר טלפון


5702270 - 02 גבריאלי ליאורה ושמעון
5702271 - 02 סיגסמונד ווקס
5702272 - 02 נייגר היינריך
5702273 - 02 נבון טלילה ועודד
5702274 - 02 אפללו יוסך ודינה
5702275 - 02 שרי ומשה בכר
5702276 - 02 פרל שרה וישראל
5702277 - 02 עדי פרי
5702278 - 02 עמדי דן וענת
5702279 - 02 אגמי רחל