מספר טלפון


5702280 - 02 אבו קטיש סלים
5702281 - 02 אבן טוב נועה
5702282 - 02 יעקב אטל ויוני
5702283 - 02 מירוב טובה
5702284 - 02 יפרח יעקב ואילנית
5702287 - 02 גרשון בועז
5702288 - 02 אורגל דניאל