מספר טלפון


5702302 - 02 ברהום כיפאח
5702303 - 02 ארבל איציק
5702304 - 02 בנימין ציון
5702305 - 02 קלתי דודו