מספר טלפון


5702320 - 02 ויצין לירי
5702322 - 02 גבר יוסף שיווק חומרי בנין
5702323 - 02 בן ש השקעות בע"מ
5702324 - 02 סימן טוב לוי
5702326 - 02 פרידמן יפה
5702329 - 02 שם טוב מיכל