מספר טלפון


5702330 - 02 ליניאל נתן ופוראי עדנה
5702331 - 02 פרסיקוביץ נעמי 'פקס' ליסי
5702332 - 02 חזן מוטי
5702333 - 02 שרף יצחק
5702337 - 02 יורמן חנה
5702338 - 02 מירב בן ניסים
5702339 - 02 גוטל אמיר ואניטה