מספר טלפון


5702350 - 02 גבריאלי רינה
5702351 - 02 מנדל גילי
5702352 - 02 (פקס) מגידו מיזמים בע"מ
5702353 - 02 גורנל קלאב
5702354 - 02 קצרובסקי איגור
5702355 - 02 בראשי שלום
5702357 - 02 סלע חיה ואמנון
5702358 - 02 קרסנטי אלון ומיכל
5702359 - 02 דרניצקי צבי