מספר טלפון


5702383 - 02 ד"ר אילן וברוריה אשקלוני
5702383 - 02 חנה ויזהר הירשפלד
5702384 - 02 ארכהן לילך וחיים
5702385 - 02 אביב מפעלי בניה בע"מ
5702386 - 02 אלפסי דוד ואלנה
5702389 - 02 בן ארי עדנה ואייל