מספר טלפון


5702480 - 02 כהן דוד
5702481 - 02 אברס רות
5702482 - 02 לוי מקס
5702483 - 02 זלינגר שירה
5702484 - 02 גיטליס דינה
5702485 - 02 סולומון אלה
5702486 - 02 סלומון אפרים וורה
5702487 - 02 סלומון ורה ואפרים
5702489 - 02 אליאסיאן שפרה