מספר טלפון


5702510 - 02 אלומות יעל וזאב
5702512 - 02 קפיטולניק חיים
5702513 - 02 עוודאללה גמאל
5702514 - 02 טובל דוד
5702515 - 02 משהב חברה לשכון בנין ופתוח בע"מ
5702516 - 02 שמואל מילר
5702517 - 02 פילפסבורן מיכל וניב
5702518 - 02 דר יאיר ועפרה