מספר טלפון


5702562 - 02 מייק גנור
5702563 - 02 נהרי איתן
5702564 - 02 דניאל הובלות והדברות
5702565 - 02 קסלסי יוסי
5702566 - 02 ליכט משה
5702567 - 02 פונגר אורי
5702568 - 02 מור משעלי
5702569 - 02 בושם כרמל קרית חינוך