מספר טלפון


5702810 - 02 שמעון יהודית
5702811 - 02 גפני חנן אריאל
5702812 - 02 גת נעמה
5702813 - 02 בר מימון חיה
5702815 - 02 ורטלסקי אברהם וסילבי
5702816 - 02 פלדמן לאוניד
5702817 - 02 כהן נירה
5702819 - 02 ראובן פסח ודורית