מספר טלפון


5702890 - 02 פקס) צוריאלי) שמעון ואביבה
5702891 - 02 גבר מחמוד
5702892 - 02 אגור יואש ואיזבל
5702896 - 02 אלקיים אבי ויעל