מספר טלפון


5702920 - 02 מועלם גין ועזרא
5702922 - 02 שפיץ ליאורה
5702923 - 02 מזרחי עזרא ועמלי
5702924 - 02 מינה יפעה וירון
5702925 - 02 מויאל מטי ואבי
5702926 - 02 סלבין דוד ונחמה
5702928 - 02 דוד זכריה ובניו בע"מ