מספר טלפון


5711040 - 02 רבקה סלנקין
5711041 - 02 אופק בית ספר למחוננים
5711042 - 02 וינפלד צבי ושרה
5711043 - 02 זוכובסקי חיים דב ורחל
5711045 - 02 מלכי יוסף ומזל
5711046 - 02 גולדברגר דבורה
5711048 - 02 ג א טוינה חב' למסחר בינלאומי בע"מ
5711049 - 02 דונט נתן וברכה