מספר טלפון


5711050 - 02 חנוכה שלומית
5711051 - 02 אתי דאר
5711052 - 02 אלמן מרי גו
5711053 - 02 גרין שמואל ושולמית
5711055 - 02 זיני משה
5711056 - 02 לוז'ין יורי
5711057 - 02 פרקש אהרון וקלרה
5711058 - 02 'פקס'
5711059 - 02 כהן איתמר