מספר טלפון


5711080 - 02 וענונו דוד וזוהרה
5711081 - 02 שחר ראובן
5711082 - 02 חזן אורי ומלכה
5711083 - 02 דהאן פנחס ואורה
5711085 - 02 ש חינקיס סחר בע"מ
5711086 - 02 שמואלי אליהו
5711087 - 02 אייכנטל אהרון וחוה
5711088 - 02 טורעצקי שמחה ופריידי