מספר טלפון


5711110 - 02 בינימין נוח
5711111 - 02 שפירא שלמה זלמן
5711112 - 02 סילבר ברוך דוד
5711113 - 02 שפירא חיים
5711114 - 02 וילהלם ברוך
5711115 - 02 אפשטיין דן שמאי מקרקעין
5711116 - 02 פרנקל משה ואהובה
5711117 - 02 לוי ישראל דב ופסיה
5711118 - 02 אהרונוב אברהם ויפה
5711119 - 02 גרין נתנאל