מספר טלפון


5711120 - 02 לוי אברהם
5711121 - 02 קרויזר יהודה
5711123 - 02 וייס רחל
5711124 - 02 סלושץ דוד והדסה
5711125 - 02 זוריבין אברהם ורבקה
5711126 - 02 פוגל יצחק
5711127 - 02 קאהן אריאל וחנה
5711128 - 02 פקס) גרין) הרב איתן ואסתר
5711129 - 02 גולדברג חיים בנימין ומתילדה