מספר טלפון


5711140 - 02 נתאי פזית בנימין וגולדה
5711141 - 02 יצחקי אברהם ואילנה
5711142 - 02 יוסף חוה ויואב
5711143 - 02 בשארי יגאל
5711144 - 02 טננבאום אלכסנדר
5711145 - 02 פנט דב
5711146 - 02 שרייר מרסי
5711147 - 02 טננבאום שלמה זלמן וצביה
5711148 - 02 באדי ניסים וצביה
5711149 - 02 קולדצקי מנחם