מספר טלפון


5711151 - 02 לבקוביץ יוסף ושפרה
5711152 - 02 גולדמן צבי
5711153 - 02 גן ילדים
5711154 - 02 גופין ד"ר חיים וד"ר רוזה
5711155 - 02 רכס שועפט מרפאת שבת
5711156 - 02 אשלג נתן צבי ורבקה
5711157 - 02 אלון שושני
5711158 - 02 שיינין שמעון
5711159 - 02 שור מיכל