מספר טלפון


5711160 - 02 נידלמן ג'ון אדריכל
5711161 - 02 בוטח דניאל
5711163 - 02 גולובנציץ שלמה ויוכבד
5711164 - 02 אשכנזי יצחק ולאה
5711165 - 02 שביט מיכאל
5711166 - 02 מוצרי אליהו
5711167 - 02 ויג מנחם
5711168 - 02 טננבאום לוי וחנה
5711169 - 02 זיאת שמעון ואילה שרה