מספר טלפון


5711170 - 02 מלכה ישי
5711171 - 02 בן נון אביתר ורחל
5711172 - 02 שמע בני
5711174 - 02 דזימיטרובסקי יחיאל ושרה
5711175 - 02 רוטשילד אסתר ואברהם
5711176 - 02 מכון אוצרות שלמה ע"ש הגרש"ז
5711177 - 02 ליסיאן דוד
5711178 - 02 ישראל ד"ר אברהם ונורית
5711179 - 02 רביבו יוסף ופנינה