מספר טלפון


5711190 - 02 וירצברגר יוסף מאיר
5711191 - 02 ינאי ינאי עמליה וארתור
5711192 - 02 בן שושן אבי
5711193 - 02 דגני חנה ויורם
5711194 - 02 אייזנבאך מרדכי
5711195 - 02 אסידו רות
5711198 - 02 פקס) גרטנר) צבי ופרומא
5711199 - 02 גלילי גלעד ונירה