מספר טלפון


5711210 - 02 אפלבוים ישראל ורות
5711211 - 02 נחמיאס יצחק
5711213 - 02 לרנר נחום ואסתר לאה
5711214 - 02 רוזנקרנץ חיים יוסף
5711215 - 02 הירשפרונג שלום והדסה
5711216 - 02 צימרוט מאיר ואהובה
5711217 - 02 דרשן אשר ואורית
5711218 - 02 קניבסקי מרדכי ורחל
5711219 - 02 גליס מרדכי ואילה