מספר טלפון


5711230 - 02 יעקובוביץ אברהם ובתיה
5711231 - 02 עמית ירון
5711232 - 02 גולדברג אליהו ושרה
5711233 - 02 ריי אורנה ושלמה
5711234 - 02 פרי יוסף
5711235 - 02 בברשוילי זלמן ויעל
5711236 - 02 מלניק רפי
5711237 - 02 ויינר שמשון ושושנה
5711238 - 02 טשיל מיטשל
5711239 - 02 שקול דבורה