מספר טלפון


5711240 - 02 דייטש מתתיהו
5711241 - 02 בואנוס צביה
5711242 - 02 יריצובר חיים
5711243 - 02 זכאי משיח ואריאל
5711244 - 02 איזנטל פנחס אליהו והדסה
5711245 - 02 הרטמן משה וחנה
5711246 - 02 שושן דניאל ואסתר
5711247 - 02 צוקרמן יצחק זאב ומרים
5711248 - 02 בלוי אברהם
5711249 - 02 טורצין אברהם ישעיה