מספר טלפון


5711250 - 02 שי שלמה
5711251 - 02 למברגר אברהם אביש וחנה
5711252 - 02 גולדברג יוסף וחיה
5711253 - 02 (פקס) אור תורה רמות לבנות
5711255 - 02 ירושלמי אריאלה
5711257 - 02 חן מרדכי
5711258 - 02 פאיז יאיר ודבורה
5711259 - 02 מעונות ילדים קרית הילד אגודת ישראל