מספר טלפון


5711260 - 02 סברדיאלס לורנטיס
5711262 - 02 אשר יהודה וניצה
5711263 - 02 וויינברג יצחק
5711265 - 02 עפגין ברכיה
5711266 - 02 טורעצקי שמחה
5711267 - 02 לוי דוד
5711268 - 02 רוזנברג שרה