מספר טלפון


5711281 - 02 פיונטניקה צבי ואסתר מלכה
5711282 - 02 אוסטרי ישראל ונחמה
5711283 - 02 מן משה
5711284 - 02 שולביץ דוד ואלישבע
5711286 - 02 בן בסט בעז
5711287 - 02 ברכר ברוך יצחק
5711288 - 02 ניסימי דורון
5711289 - 02 דיין משה