מספר טלפון


5711330 - 02 וולרשטיין מנדל
5711331 - 02 בן זקן שלום
5711333 - 02 הרפז משה ויהודית
5711334 - 02 גאדו חיים ואילנה
5711335 - 02 תנעמי יוסף
5711337 - 02 כהן ארזי דניאל וחביבה
5711338 - 02 פרקש חיים ודבורה
5711339 - 02 גרובמן אביבה