מספר טלפון


5711340 - 02 וולס פנינה
5711341 - 02 שפיגל אברהם
5711342 - 02 הירשמן יוסף ומירלא
5711343 - 02 לרפלד יהודית
5711344 - 02 נקי מנשה ושרון
5711345 - 02 טשיל הילדה
5711346 - 02 לוי יעקב
5711347 - 02 אטיק יצחק זאב
5711348 - 02 זילברברג צבי
5711349 - 02 דיסקין יצחק זאב