מספר טלפון


5711350 - 02 דימרמנס ד
5711351 - 02 שטרנברג יואל וחיה
5711352 - 02 לישינסקי אברהם ואסתר
5711353 - 02 טולדנו גבריאל
5711355 - 02 סרוסי כרמלה ודוד
5711356 - 02 פובידלו אלימלך
5711357 - 02 ווייל אריה ושרה
5711358 - 02 ורנגוט ברוך
5711359 - 02 שמואלי יעקב