מספר טלפון


5711370 - 02 לחיאני אהרון ורחל
5711371 - 02 שפירא חיים ואלישבע
5711372 - 02 ממן רחל וחיים
5711373 - 02 מלכה שלמה ומדלן
5711374 - 02 ישראלי יצחק ורחל
5711375 - 02 כהן אליעזר
5711376 - 02 יונה מיה ואהרון
5711377 - 02 מארי ינון
5711378 - 02 בן נאים יעקב