מספר טלפון


5711380 - 02 קוביטשעק חנוך חיים
5711381 - 02 סיני רויה ומשה
5711382 - 02 מזרחי יחזקאל ויוכבד
5711383 - 02 שור משה ורחל
5711386 - 02 מרגליות אליהו ונחמה
5711387 - 02 ספרא אלעזר
5711388 - 02 שטיינברג אברהם ושושנה
5711389 - 02 וקסלשטיין בצלאל