מספר טלפון


5711390 - 02 קסלר שמואל מרדכי ונחמה
5711391 - 02 קופשיץ יהושע וחיה
5711392 - 02 שיפמן את פקשר
5711393 - 02 ברוריה טנדלר
5711394 - 02 ולרי פפר
5711395 - 02 בירין גבריאל
5711396 - 02 פישל אסתר ואריה
5711397 - 02 אליס אליהו
5711398 - 02 כהן יוסף
5711399 - 02 לוי אליהו ועדנה