מספר טלפון


5711401 - 02 ישראל יעל
5711402 - 02 ישראל יעל
5711403 - 02 עזרא קטרי
5711404 - 02 הורביץ חנה
5711405 - 02 לדרמן אריה
5711406 - 02 בריסקמן חיים
5711407 - 02 בריסקמן מאיר
5711408 - 02 רואי ישי ורות
5711409 - 02 חברת בזק ט מ ק