מספר טלפון


5711410 - 02 גבאי יעקב וסימה
5711411 - 02 זוריבין אשר
5711412 - 02 גרינברג אלישע וחנה
5711413 - 02 פודרביניק פנחס ורבקה
5711414 - 02 אליהו ורחל שפירא
5711415 - 02 רוטנברג אריה ואילה
5711416 - 02 אביאל עמירם
5711417 - 02 כהן יצחק
5711418 - 02 נקי מנשה
5711419 - 02 סיטבון דוד