מספר טלפון


5711420 - 02 שחר עידו
5711421 - 02 אלירם תקוה
5711422 - 02 חי חביב
5711423 - 02 שמלוב רבקה
5711424 - 02 ורצברגר משה ושלומית
5711425 - 02 טויטו חנה ואברהם
5711426 - 02 ליטמן אפריים ורבקה
5711427 - 02 חנינה ירמיהו ונורית
5711428 - 02 סכלקנס יונה ואסתר
5711429 - 02 בובר אסתר