מספר טלפון


5711430 - 02 וינגורט מרדכי
5711431 - 02 וידברג חיים
5711432 - 02 להב חנה
5711433 - 02 דרברמדיגר אברהם וגיטי
5711434 - 02 כהן יהודית
5711436 - 02 גוטליב אריה ונעמי בתיה
5711437 - 02 רוטמן יעקב
5711438 - 02 ישראל ופנינה גולדמן