מספר טלפון


5711440 - 02 דרוק אשר ואסתר
5711441 - 02 דוידיאן פנינה
5711442 - 02 פריזנד ישראל ואסתר
5711443 - 02 יגן מאיר ועליזה
5711444 - 02 נחום מרדכי
5711445 - 02 פאולו ארטור שוחט
5711446 - 02 טרוור דוד
5711447 - 02 טובולסקי מאיר ומרים
5711449 - 02 אברמוביץ שמואל ורבקה