מספר טלפון


5711480 - 02 דדש חיים
5711481 - 02 בן יעקב אברהם
5711483 - 02 כהן חנה ואריה
5711484 - 02 אבלין אליהו
5711485 - 02 זכאי אילן ושולמית
5711486 - 02 חממי אהרון
5711487 - 02 דוד כטורזה
5711488 - 02 אטרושי דוד ואילת
5711489 - 02 נמדר דוד